powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.


10 lipca 2009 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia

 

Weź udział w dyskusji dot. rozporządzenia na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO