18 kwietnia 2014 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu i trybu
organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie
poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia z uzasadnieniem

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO