10 lutego 2014 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu
prowadzania ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania z ewidencji
egzaminatorów.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia
Uzasadnienie
OSR do uzasadnienia

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO