powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków,
w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć
osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat.


20 lipca 2009 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

 

Weź udział w dyskusji dot. rozporządzenia na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO