powrót

 

Kolejny etap sprawy.

 

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Edukacji Narodowej.

27 stycznia 2005r Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał nam pismo, które skierował do MENiS po zbadaniu pisma OSKKO.

 

W jego treści można przeczytać:

[...] Mamy sygnał, że dyrektorzy OKE zwracali się do dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, aby opinie dostosowywali do komunikatu.

W odpowiedzi z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Jaką Rzecznik otrzymał w związku z pytaniem dotyczącym zasadności wydłużania egzaminu maturalnego dla osób z dysleksją rozwojową napisano, iż przepisy i procedury opracowane przez CKE zostały ujednolicone tak, aby uniknąć dowolności w interpretacji opinii. Jeżeli nie ma merytorycznych podstaw do wydłużania czasu tego egzaminu dla osób z dysleksją rozwojową, to winno to wynikać z przepisów rozporządzenia. Nie ma natomiast odstaw prawnych aby opinie poradni były dostosowane do komunikatu Dyrektora CKE.

Tym bardziej, że psychologowie sygnalizują jeszcze jeden problem - przed ukazaniem się komunikatu CKE z 3 czerwca 2004r wydano pewną trudną do oszacowania ilość opinii, w których zalecano wydłużenie czasu pisania egzaminu maturalnego dla osób z dysleksją rozwojową (może to również, w świetle § 45 ust.1.  rozporządzenia z dn. 21.03.2001r dotyczyć osób, których dotyczy pismo OSKKO z 13.11.2004r tj. uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, jak również z innymi niż dysleksja specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

Opinie te nie mogą być anulowane.

Może to skutkować słusznymi roszczeniami po stronie posiadających takie opinie, a w przypadku ich uwzględnienia po stronie tych, którzy takich zaleceń nie otrzymali. [..]

 

pełny tekst (kliknij aby powiększyć)

1 2 3