powrót

 

Kolejny etap sprawy.

 

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Edukacji Narodowej.

1 sierpnia 2005r Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał nam pismo, które skierował do MENiS po zbadaniu pisma OSKKO.


Warszawa, 2 9 LIP. 2005

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

RPO-509910-VIII/EG/05


 

00-090 Warszawa Al. Solidarności 77

Tel. centr. 551 77 00 Fax 827 64 53

Zespół Prawa Pracy


Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
Al. Szucha 25 Warszawa

Do Rzecznika Praw Obywatelskich skierowało pismo Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty z Olsztyna dotyczące zadań i czynności nałożonych na dyrektorów szkół w czasie, kiedy korzystają oni z urlopu wypoczynkowego.

Działając na podstawie art. 13 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987r. o Rzeczniku Praw obywatelskich (Dz. U. z 2001r., nr 14, poz. 147) przesyłam kopię powyższego pisma celem zajęcia stanowiska w poruszonych w nim zagadnieniach jak również ustosunkowanie się do zarzutu braku odpowiedzi na wcześniej sygnalizowany problem do Ministerstwa.

Zał. -1                                                                                                  Z poważaniem:

Do wiadomości:

Pan

Marek Pleśniar

Dyrektor Biura

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Kadry Kierowniczej Oświaty

ul. Królowej Jadwigi 2/12

10-132 Olsztyn