Zmiany w Zarządzie OSKKO
dn. 9 marca 2014 r.

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które miało miejsce w Krakowie 9 marca 2014 r.,
odbyły się wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 

Aktualny skład Zarządu OSKKO to:

Ewa Halska - Prezes
ewa.halska@oskko.edu.pl

Ewa Czechowicz - Sekretarz
ewa.czechowicz@oskko.edu.pl

Izabela Leśniewska - Skarbnik
izabela.lesniewska@oskko.edu.pl

Alicja Kapcia - Członek Zarządu
alicja.kapcia@oskko.edu.pl

Anna Zabielska - Członek Zarządu
anna.zabielska@oskko.edu.pl

Marek Pleśniar - Członek Zarządu
marek.plesniar@oskko.edu.pl

Jacek Rudnik - Członek Zarządu
jacek.rudnik@oskko.edu.pl

Leszek Zaleśny - Członek Zarządu
leszek.zalesny@oskko.edu.pl


Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian:

Ryszard Sikora - Przewodniczący

Anna Burec-Kobiałka - Sekretarz

Sławomir Lipiński - Członek Komisji

 

 

Dyrektorem Biura OSKKO jest Marek Pleśniar.