Zapisy na Konferencję prowadzimy za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego.
Kliknięcie przycisku "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE" jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w Konferencji.
Po wysłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z potwierdzeniem przesłaną na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Wszelka inna korespondencja, w tym faktura za udział w Konferencji, również zostanie przesłana na ten adres.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OSKKO:
tel. (89) 527-95-14, 509-498-266; e-mail: biuro@oskko.edu.pl

Zakończyliśmy nabór na XIII Konferencję OSKKO.

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem - możliwe jest zapisanie na listę rezerwową.
W tym celu przyślij maila ze swoimi danymi na adres biuro@oskko.edu.pl.

Zgłoszenie prosimy przesyłać do 28 lutego 2016 r.:  

Na koszta organizacyjne składają się: wynajem obiektów, sprzętu, obsługi, materiały konferencyjne.

Wyżywienie: piątek: kawa, uroczysty bankiet, sobota: 2 x kawa, lunch, kolacja, niedziela: drugie śniadanie.

Noclegi ze śniadaniem. Zapoznaj się z przygotowanymi dla uczestników Konferencji obiektami noclegowymi.

Wszelkie sprawy związane z rezerwacją noclegów prowadzi Biuro OSKKO pod nr tel. 509-498-266.

Warunki uczestnictwa podano na formularzu/karcie zgłoszenia.


Ważne: Prosimy o wypełnienie i nadesłanie oddzielnych zgłoszeń dla każdej zgłaszającej się osoby,
nawet jeżeli reprezentują jedną placówkę.


Wpłatę prosimy przekazać na konto:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn
nr rach. 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075 z dopiskiem KONFERENCJA OSKKO + imię i nazwisko uczestnika.


ZOBACZ AKTUALNĄ LISTĘ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
(kliknij, aby otworzyć plik PDF)

Warunki uczestnictwa

Noclegów w danym zakresie cenowym może zabraknąć – decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o śledzenie stanu zapisów na stronie Konferencji i ew. ustalenia telefoniczne.

Jeżeli zachodzi konieczność otrzymania faktury na dokonanie przelewu – prosimy zaznaczyć odpowiednią opcję w zgłoszeniu.

Lista przyjętych będzie publikowana w witrynie internetowej Konferencji.

Rezygnacje przyjmujemy do 21 lutego 2016 r. wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji po tym terminie, wpłat nie zwracamy ze względu na poniesione koszta.

Osoba przesyłająca zgłoszenie wyraża niniejszym zgodę na ww. warunki oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją XIII Konferencji OSKKO i kontaktu organizatora z Uczestnikami.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 509-498-266,
513-057-820; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl