Wirtualna Platforma na temat przywództwa w szkole.

<< powrót

Sieć Przywództwa w Szkole.

Od maja do połowy listopada w ramach Wirtualnej Platformy prowadzonej przez Sieć Przywództwa w Szkole organizowany będzie szereg dyskusji i seminariów on-line dotyczących szeroko rozumianej problematyki przywództwa w szkole (m.in.  pojawi się kwestia autonomii szkół i jej liderów, wymagań względem szkół, problematyka kształcenia i rozwoju szkolnych liderów, zagadnienia związane z przywództwem rozproszonym). Moderatorzy i zaproszeni uczestnicy to osoby specjalizujące się w problematyce przywództwa z różnych państw europejskich. 

Możliwe są różne formy uczestnictwa w zaplanowanych działaniach – uczestnictwo w webinariach, dyskusje na forum internetowym, ale też np. obejrzenie nagrań z seminariów, zapoznanie się z dyskutowanymi materiałami. Wirtualna platforma i dyskusje prowadzone są w języku angielskim, natomiast planowane jest również uruchomienie dyskusji w językach poszczególnych państw zaangażowanych w ten projekt.

 Pobierz szczegółowy program


Chętni do wzięcia udziału w forum będą musieli najpierw zarejestrować się na stronie: www.schoolleadership.eu  Rejestracja daje także dostęp do szeregu materiałów na temat kwestii przywództwa w edukacji. 


 
Europejska Sieć Przywództwa w Szkole powstała w drugiej połowie 2011 roku, należy do niej ponad 30 różnych instytucji i ekspertów zajmujących się kwestią przywództwa w szkole z 21 państw. Jednym z celów Sieci ma być także tworzenie nieformalnych platform dyskusji i wymiany doświadczeń na temat przywództwa szkolnego. Mają one pozwolić na włączenie do dyskusji różnorodnych grup, a także przyczynić się do zwiększanie świadomości środowisk edukacyjnych na temat roli przywództwa jako czynnika wpływającego na jakość kształcenia. W Polsce w projekt zaangażowany jest Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).