OSKKO uhonorowane certyfikatem Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych.

<< powrót do strony głównej OSKKO

OSKKO uhonorowane certyfikatem
Ambasadora Innowacyjnych Idei
i Praktyk Pedagogicznych.

Podczas organizowanej przez Łódzkie Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli i  Kształcenia  Praktycznego gali "Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2014/2015", Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zostało uhonorowane certyfikatem Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych.

Serdecznie dziękujemy za przyznane wyróżnienie.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Muzeum Miasta Łodzi (Pałacu Poznańskiego), OSKKO reprezentował członek Zarządu Stowarzyszenia - Pani Anna Zabielska.


 


Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowane są w każdym roku szkolnym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z instytucjami o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Każda uroczystość podsumowująca działalność innowacyjną jest szczególnie ważnym świętem dla nauczycieli prezentujących wysoki poziom refleksji i produktywności pedagogicznej, dla kreatorów ZMIANY w edukacji, dla osób wytwarzających i wdrażających do praktyki edukacyjnej pomysły rozwiązań problemów, ukierunkowane na wytwarzanie wiedzy przez uczących się, a więc dla nauczycieli stosujących w praktyce założenia kształcenia wielostronnego i konstruktywizmu w edukacji, dla organizatorów procesów innowacyjnych w otoczeniu szkoły, naukowców oraz dla innowacyjnych pracodawców wpływających na strukturę i modele uczenia się, a także utalentowanych uczniów różnych typów szkół.

Przygotowania do Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji to analizy przekazanych zgłoszeń innowacji wytworzonych w szkołach, uczelniach i instytucjach życia społeczno-gospodarczego. Wszystkie konkursy innowacyjne są prowadzone przez Kapitułę, której przewodniczy Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii Małgorzata Brzezińska.

Znaczenie Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji wzmacniają przyznane TYTUŁY HONOROWE i stosowne certyfikaty: „Talent Uczniowski”, „Nauczyciel Innowator”, „Lider w Edukacji”, „Lider Społeczno-Oświatowy”, „Kreator Innowacji”, „Kreator Kompetencji Zawodowych”, „Partner Przyjazny Edukacji”, „Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”, „Mistrz Pedagogii”, „Multiinnowator” (dla osób, które zgłaszały działania innowacyjne wielokrotnie).

W ubiegłych latach wyżej wymienione tytuły i certyfikaty otrzymali wybitni naukowcy, twórcy pedagogiki pracy, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół innowacyjnych i nauczyciele - autorzy różnych innowacji programowych, organizacyjnych i metodycznych, m.in.: prof. Jan Miodek, prof. Michał Kleiber - Prezes PAN, Anna Dymna, Kazimierz Tischner, prof. Stanisław Bielecki - rektor PŁ, prof. Zdzisław Ratajek, prof. Zbyszko Melosik, prof. Sławomir Wiak - prorektor PŁ, prof. Bogusław Śliwerski, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Instytut Badań Edukacyjnych, Philips Lighting Poland, Public Consulting Group Polska, Izba Rzemieślnicza, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego.

 Janusz Moos

Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

źródło